Doç.Dr. Erkan EFİLTİ
KTMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Venera NARİNOVA
Başkan Yardımcısı


Gülmira MAMBETALİYEVA

Müdür


KTMÜSEM Yönetim Kurulu


Doç.Dr. Erkan EFİLTİ
 Başkan

Yrd.Doç.Dr. Venera NARİNOVA
Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Mustafa Murat KIZANLIKLI

Üye

Yrd. Doç. Dr. Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL

Üye

Doç. Dr. Rita İSMAİLOVA

Üye