Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi eğitim verdiği örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin 2008 tarihli kararıyla kurulmuştur.

KTMÜSEM'in amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti verir, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversitedeki fırsat ve imkânların tanıtımını yapar.

Globalleşen dünyada sürekli değişen ve gelişen yaşam koşullarını dikkate alarak kurumların ve bireylerin ihtiyaç duydukları alanda yönlendirici bir rol oynamak, bilgilerini tazelemek ve kaliteli bir eğitim verme amaçları doğrultusunda Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli olmak üzere kamu, özel sektör kuruluşlarının ve toplumun hizmetine sunulan eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan bir birimdir. Bunun yanı sıra yabancı dil, bilgisayar ve diğer kişisel gelişim eğitimleri merkez tarafından gerçekleştirilmesi planlanlamaktadır.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi misyon olarak güvenilir kimliği ile üniversite akademisyenlerinin bilgi ve tecrübe birikimlerinden yararlanarak çağa uyum sağlamayı amaçlayan kişi ve kurumların nitelikli ve verimli bir iş yaşamı için ihtiyaç duydukları alanlarda kaliteli sürekli eğitim programları hazırlayarak içinde bulunmuş olduğu toplumunun gelişimine katkıda bulunmayı belirlemiştir.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi hedef ve değerleri doğrultusunda kişi ve kurumlara eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren, toplumun eğitim ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren, alanında öncü ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir sürekli eğitim merkezi olma arzusunu gerçekleştirmek üzere öncü olma ilkesini kabul etmiştir.