Doç.Dr. Erkan EFİLTİ

KTMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı

 

Yrd. Doç. Dr. Venera NARINOVA

Başkan Yardımcısı

 

Gulmira MAMBETALİYEVA

Yardımcı Asistan

 

KTMÜSEM Yönetim Kurulu

 

  1.  Doç. Dr. Erkan EFİLTİ (Başkan)

  2.  Yrd. Doç. Dr. Venera NARINOVA (İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi - Başkan Yaradımcısı)

  3.  Doç. Dr. Mustafa Murat KIZANLIKLI (Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye)

  4.  Doç. Dr. Rita İSMAİLOVA (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye)

  5.  Yrd. Doç. Dr. Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL ( Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi - Üye)